مراکز رفاهی طرف قرارداد با آتیه سازان در تهران

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی تهران که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان