فرم درخواست کارت رفاهی آتیه سازان

کارت رفاهی آتیه سازان با امکان استفاده در مراکز رفاهی در سراسر کشور، قابل صدور است. این کارت، در دستگاه های کارتخوان موجود در مراکز طرف قرارداد تعریف شده و به صورت خودکار، بر اساس قرارداد فیمابین  و به سادگی، تخفیف مورد نظر را کسر می نماید. به زودی با عقد قراردادهای متنوع در سراسر کشور در خدمت شما خواهیم بود.