سالن های زیبایی، آرایشگاه ها و فروشگاه های آرایشی بهداشتی استان بوشهر

سالن های زیبایی، آرایشگاه ها و فروشگاه های آرایشی بهداشتی بوشهر، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر سالن، آرایشگاه یا فروشگاه استفاده کنید.
—————————
سالن های زیبایی، آرایشگاه ها و فروشگاه های مرتبط:
بوشهر:
آرایشگاه شهر مو
فروشگاه لوازم آرایشی پاتروشکا
—————————

مشاهده مراکز به صورت PDF