آبمیوه بستنی، عطاری ها و سوپرمارکت های بوشهر

آبمیوه بستنی، عطاری ها و سوپرمارکت های بوشهر، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر مرکز استفاده کنید.
—————————
سوپرمارکت ها:
بوشهر:
فروشگاه علی پور
هایپرمارکت الزهرا
وحدتیه:
هایپرمارکت شهروند
جم:
سوپرمارکت پردیس
بندر کنگان:
هایپرمارکت قائم
عسلویه:
خواربار فروشی آلما
—————————
آبمیوه و بستنی فروشی ها:
برازجان:
آبمیوه یخی گیلانه
—————————
عطاری:
برازجان:
عطاری رازی
—————————

مشاهده مراکز به صورت PDF