آزمایشگاه های طرف قرارداد در استان بوشهر

مراکز آزمایشگاهی طرف قرارداد با آتیه سازان در بوشهر را می توانید در زیر مشاهده نمایید. اطلاعات هر مرکز با کلیک روی نام مرکز قابل رویت است. همچنین تعرفه پزشکانی که اقدام به پذیرش بیماران با تعرفه خود می نمایند، نیز در بخش مربوط به آن پزشک، قابل رویت است.
جهت خرید کارت، می توانید به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آتیه سازان از منوهای بالا استفاده نمایید. لیست مراکز آزمایشگاهی طرف قرارداد در بوشهر را به اطلاع شما می رسانیم:
بوشهر:
آزمایشگاه مهر بوشهر

کنگان:
آزمایشگاه دکتر کرمی

مشاهده آزمایشگاه های طرف قرارداد در استان بوشهر به صورت PDF