لبنیاتی ها و مُهرسازی های بوشهر

مراکز فوق، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر مرکز استفاده کنید.
—————————
مُهر فروشی ها:
بوشهر:
مُهرسازی 22 بهمن
—————————
لبنیاتی ها:
بوشهر:
لبنیات سنتی ماسینه
—————————

مشاهده مراکز فوق به صورت PDF