سفارش کارت رفاهی آتیه سازان
نام و نام خانوادگی (****)
ورودی نامعتبر است
نام شهر (****)
ورودی نامعتبر است
آدرس کامل پستی (****)
ورودی نامعتبر است
کد پستی (****)
ورودی نامعتبر است
شماره همراه (****)
ورودی نامعتبر است
طریقه آشنایی با آتیه سازان (****)
ورودی نامعتبر است
هزینه تهیه کارت رفاهی آتیه سازان، 54500 ریال است. کارت، یک ساله وبدون محدودیت استفاده صادر می شود. این محصول، حاصل قرارداد آتیه سازان با شرکت پرداخت الکترونیک سامان می باشد. شماره حساب: 82681022997481 شماره کارت: 6219861037146270 به نام آتیه سازان زندگی ایرانیان
آپلود فیش 54500 ریالی (****)
ورودی نامعتبر است
آپلود تصویر کارت ملی (****)
ورودی نامعتبر است
کد امنیتی (****) کد امنیتی   تازه کردن
ورودی نامعتبر است