کارت آتیه سازان - تعاریف و مزایا

کارت درمانی یک کارت بانکی یا غیر بانکی می باشد که قابلیت اخذ تخفیف در مراکز طرف قرارداد با سازمان ارائه دهنده خدمات را دارد. در حالت کلی، مشترکین سازمان، می توانند با نشان دادن این کارت، از تخفیف توافق شده با مرکز طرف قرارداد استفاده کنند. کارت بانکی درمانی، قابلیت استفاده در دستگاه های کارتخوان را دارد و به صورت خودکار تخفیف را کسر می کند. اما کارت غیربانکی، به عنوان کارت شناسایی، استفاده می شود و تراکنش ها در مراکز طرف قرارداد، به صورت نقدی یا از طریق سایر کارت های مشترک، صورت می پذیرد.
کارت درمان، به طور کلی، برای تامین آسایش و کاهش هزینه های خانوار طراحی می شود و در تمامی مراکز طرف قرارداد کاربرد دارد. کافی است، توافقی از طرف شرکت ارائه دهنده خدمات با مرکز رفاهی، درمانی و ... شده باشد و درصد تخفیفی تعریف شده نیز وجود داشته باشد.
در راستای تامین آسایش هم وطنان عزیزمان، شرکت آتیه سازان زندگی ایرانیان، اقدام به ارائه کارت های مخصوصی می نماید. این کارت ها در زمینه های گوناگون، تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
کارت درمانی آتیه سازان چیست؟
کارت رفاهی آتیه سازان چیست؟
آتیه سازان با کجاها قرارداد درمانی و رفاهی دارد؟