کارت تخفیف

در حالت کلی کارت تخفیف، کارتی است که قابلیت اخذ تخفیف از مراکز مختلف درمانی یا رفاهی یا هر مرکز دیگری را دارد. شرکت آتیه سازان در راستای ارائه خدمات تخفیفی به مشترکین خود، در زمینه های گوناگون فعالیت می نماید که دندانپزشکی یکی از این زمینه هاست.
کارت تخفیف دندانپزشکی در قالب یک کارت یک ساله عرضه می شود و قابلیت استفاده در مراکز برتر دندانپزشکی شهر تهران را دارد. از آنجایی که نگرش آتیه سازان به تخفیف، تخصصی می باشد، سایر خدمات را درقالب همکاری با بانک دی و به نام تلکارت عرضه می کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه کارت های تخفیف دندانپزشکی اینجا را ببینید و برای آشنایی با تلکارت نیز می توانید اینجا را مشاهده کنید. همچنین فودکورت کارت آتیه سازان نیز، به زودی راه اندازی می گردد و در قالب کارت های شتابی بسیار ویژه، قابلیت اخذ تخفیف از فودکورت های معتبر سراسر کشور را خواهد داشت.

خرید کارت تخفیف

منو بار