سفارش کارت آتیه سازان
 1. نام و نام خانوادگی متقاضی(****)
  ورودی نامعتبر است
 2. کد ملی متقاضی(****)
  ورودی نامعتبر است
 3. وضعیت تاهل(****)
  ورودی نامعتبر است
 4. در صورتی که متاهل هستید، می توانید برای اعضای صفحه دوم شناسنامه خود، کارت رایگان دریافت کنید.
 5. نام همسر
  ورودی نامعتبر است
 6. نام فرزند اول
  ورودی نامعتبر است
 7. نام فرزند دوم
  ورودی نامعتبر است
 8. نام فرزند سوم
  ورودی نامعتبر است
 9. در صورتی که مجرد می باشید، می توانید برای پدر، مادر، خواهر و برادر خود کارت رایگان سفارش دهید!
 10. نام متقاضی اول
  ورودی نامعتبر است
 11. نام متقاضی دوم
  ورودی نامعتبر است
 12. نام متقاضی سوم
  ورودی نامعتبر است
 13. نام متقاضی چهارم
  ورودی نامعتبر است
 14. در صورتی که اعضای خانواده شما به همراه شما بیش از 5 نفر می باشد، با شماره 09038201519 تماس حاصل فرمایید. در ساعت های اداری با شماره 02186031601 داخلی 413 تماس بگیرید.
 15. نام شهر(****)
  ورودی نامعتبر است
 16. آدرس کامل پستی(****)
  ورودی نامعتبر است
 17. کد پستی(****)
  ورودی نامعتبر است
 18. شماره همراه(****)
  ورودی نامعتبر است
 19. شماره ثابت(****)
  ورودی نامعتبر است
 20. نحوه آشنایی(****)
  ورودی نامعتبر است
 21. نام نماینده فروشی که از طریق ایشان با ما آشنا شدید
  ورودی نامعتبر است
 22. آپلود ص 2 شناسنامه و کارت ملی همه متقاضیان(****)
  ورودی نامعتبر است
 23. هزینه تهیه کارت آتیه سازان برای یک سال، 147 هزار و 150 تومان است. برای هر شخص یک کارت صادر می شود و در صورت درخواست سرپرست خانواده بسته به شرایط تاهل و تجرد اشاره شده در فرم، سایر اعضا کارت رایگان دریافت می نمایند. شماره کارت: 6219861024487372 شماره حساب: 83281022997481 به نام آتیه سازان زندگی ایرانیان
 24. آپلود فیش 147 هزار و 150 تومانی(****)
  ورودی نامعتبر است
 25. آپلود فیش 29 هزار تومانی در صورت بیش از 5 نفر بودن
  ورودی نامعتبر است
 26. کد امنیتی(****)
  کد امنیتی   تازه کردنورودی نامعتبر است
 27. ارسال اطلاعات و ثبت سفارش