آزمایشگاه های طرف قرارداد در استان تهران

مراکز آزمایشگاهی طرف قرارداد با آتیه سازان در تهران را می توانید در زیر مشاهده نمایید. اطلاعات هر مرکز با کلیک روی نام مرکز قابل رویت است. همچنین تعرفه پزشکانی که اقدام به پذیرش بیماران با تعرفه خود می نمایند، نیز در بخش مربوط به آن پزشک، قابل رویت است.
جهت خرید کارت آتیه سازان، می توانید به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آتیه سازان از منوهای بالا استفاده نمایید. لیست مراکز آزمایشگاهی طرف قرارداد در تهران را به اطلاع شما می رسانیم:
مرکز ویژه:

شمال تهران:

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیاوران - نیاوران
شرق تهران:
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد - رسالت
آزمایشگاه تشخیص پزشکی بابک
- پیروزی
آزمایشگاه فردانش - افسریه
غرب تهران:
آزمایشگاه تشخیص پزشکی پارس - آزادی
مرکز پاتوبیولوژی دکتر حفیظی - سعادت آباد
جنوب تهران:
آزمایشگاه سینوهه - خانی آباد
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دولت آباد - دولت آباد
حومه تهران:
آزمایشگاه تشخیص طبی پرند - پرند
آزمایشگاه طاها - پاکدشت
درمانگاه عمومی خیریه ولی عصر - ورامین
آزمایشگاه کاخال - پردیس
آزمایشگاه کلینیکال و مولکولی دکتر نژاده - پیشوا

مشاهده آزمایشگاه های طرف قرارداد در تهران