مراکز رفاهی استان آذربایجان شرقی

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی آذربایجان شرقی که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
پرده فروشی ها و مبل فروشی های طرف قرارداد در آذربایجان شرقی
مزون ها و بوتیک های طرف قرارداد در آذربایجان شرقی
مراکز مرتبط با معماری و طراحی داخلی در آذربایجان شرقی
رستوران های طرف قرارداد در آذربایجان شرقی
فروشگاه های زنجیره ای طرف قرارداد در آذربایجان شرقی
ساعت فروشی های طرف قرارداد در آذربایجان شرقی
شیرینی فروشی های طرف قرارداد در آذربایجان شرقی

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان