مراکز رفاهی استان آذربایجان شرقی

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی آذربایجان شرقی که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
لیست فروشگاه های جانبو
—————————
مبل فروشی های آذربایجان شرقی
مزون ها و بوتیک های آذربایجان شرقی
رستوران های آذربایجان شرقی
ساعت فروشی های آذربایجان شرقی

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان