مراکز آزمایشگاهی استان فارس

مراکز آزمایشگاهی طرف قرارداد با آتیه سازان در فارس را می توانید در زیر مشاهده نمایید. اطلاعات هر مرکز با کلیک روی نام مرکز قابل رویت است. همچنین تعرفه پزشکانی که اقدام به پذیرش بیماران با تعرفه خود می نمایند، نیز در بخش مربوط به آن پزشک، قابل رویت است.
جهت خرید کارت، می توانید به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آتیه سازان از منوهای بالا استفاده نمایید. لیست مراکز آزمایشگاهی طرف قرارداد در فارس را به اطلاع شما می رسانیم:
شیراز:
آزمایشگاه تشخیص طبی شایان
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر حسن ثبات
آزمایشگاه دکتر صالحی
آزمایشگاه دکتر دانشبد
آزمایشگاه تشخیص طبی خیام

مشاهده مراکز آزمایشگاهی فارس به صورت PDF