مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد در استان فارس

مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد با آتیه سازان در فارس را می توانید در زیر مشاهده نمایید. اطلاعات هر مرکز با کلیک روی نام مرکز قابل رویت است. همچنین تعرفه پزشکانی که اقدام به پذیرش بیماران با تعرفه خود می نمایند، نیز در بخش مربوط به آن پزشک، قابل رویت است.
جهت خرید کارت، می توانید به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آتیه سازان از منوهای بالا استفاده نمایید. لیست مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد در فارس را به اطلاع شما می رسانیم:
شیراز:
مرکز فیزیوتراپی دکتر مهرناز کسرائیان
کلینیک فیزیوتراپی و آب درمانی بعثت

فیزیوتراپی سپنتا
مرکز کایروپراتیک اطلس
مرکز فیزیوتراپی مهرآرا
کلینیک چندتخصصی درد توانا
مرکز فیزیوتراپی سلامت گستر
مرکز فیزیوتراپی خلیلی
موسسه فیزیوتراپی تن درمان
درمانگاه شبانه روزی میلاد
داراب:
فیزیوتراپی عبدالهی
فسا:
کلینیک فیزیوتراپی اردیبهشت

گله دار:
مرکز فیزیوتراپی لبخند

لامرد:
فیزیوتراپی بقیه الله لامرد
مرودشت:
مرکز فیزیوتراپی و لیزردرمانی ماد
گراش:
فیزیوتراپی شفا، گراش

مشاهده مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد در استان فارس