مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد در استان گلستان

مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد با آتیه سازان در گلستان را می توانید در زیر مشاهده نمایید. اطلاعات هر مرکز با کلیک روی نام مرکز قابل رویت است. همچنین تعرفه پزشکانی که اقدام به پذیرش بیماران با تعرفه خود می نمایند، نیز در بخش مربوط به آن پزشک، قابل رویت است.
جهت خرید کارت، می توانید به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آتیه سازان از منوهای بالا استفاده نمایید. لیست مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد در گلستان را به اطلاع شما می رسانیم:
گرگان:
مرکز فیزیوتراپی کسری
مرکز فیزیوتراپی رازی
مرکز فیزیوتراپی دی
علی آباد کتول:
درمانگاه عمومی شبانه روزی طب النبی
کلینیک فیزیوتراپی اسپانتا
گنبد کاووس:
کلینیک فیزیوتراپی دایانار
بندر ترکمن:
فیزیوتراپی سلامت

فیزیوتراپی های گلستان به صورت PDF