مراکز رفاهی استان هرمزگان

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی هرمزگان که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
سامانه خرید بلیط مستر بلیط
فروشگاه های لوازم خانگی و بهداشتی استان هرمزگان
پارچه فروشی های استان هرمزگان
رستوران های استان هرمزگان
ساعت فروشی های استان هرمزگان

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان