کارت تخفیف هوشمند

کارت تخفیف هوشمند، به کارتی اطلاق می شود که به صورت خودکار و از طریق دستگاه های کارتخوان، تخفیف های لازمه را اعمال و از حساب مشتری کسر نماید. به زودی خدمات جدیدی ارائه خواهد شد.توضیحات بیشتر در این لینک