کارت تخفیف هوشمند

کارت تخفیف هوشمند، به کارتی اطلاق می شود که به صورت خودکار و از طریق دستگاه های کارتخوان، تخفیف های لازمه را اعمال و از حساب مشتری کسر نماید. خدمات شرکت آتیه سازان به صورت هوشمند در قالب تلکارت ارائه می شود. تلکارت یک کارت تخفیف بانکی و هوشمند است که به شبکه شتاب متصل است و در مراکز طرف قراردادی که دستگاه های کارتخوان بانک دی در آنها نصب شده است، قابلیت استفاده دارد. با تلکارت می توانید از تمامی خدمات درمانی رفاهی خاص بهره مند شوید.

توضیحات بیشتر در این لینک

منو بار