فروشگاه های زنجیره ای طرف قرارداد در سراسر کشور

فروشگاه های زنجیره ای طرف قرارداد در سراسر کشور، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر فروشگاه استفاده کنید.
لیست تمامی فروشگاه های زنجیره ای طرف قرارداد در کشور

مشاهده فروشگاه های زنجیره ای طرف قرارداد در سراسر کشور به صورت PDF