مراکز رفاهی استان اصفهان

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی اصفهان که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
رستوران های استان اصفهان
مزون ها و بوتیک های استان اصفهان
فروشگاه های زنجیره ای استان اصفهان
ساعت فروشی های استان اصفهان

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان