مراکز رفاهی استان کرمانشاه

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی کرمانشاه که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
لبنیاتی ها و قنادی های استان کرمانشاه
فروشگاه های آرایشی بهداشتی و لوازم خانگی استان کرمانشاه
رستوران های استان کرمانشاه
فروشگاه های زنجیره ای استان کرمانشاه
مزون ها و بوتیک های استان کرمانشاه
کتاب فروشی ها و موبایل فروشی های استان کرمانشاه
مهدکودک های استان کرمانشاه

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان