مراکز طرف قرارداد در استان خراسان رضوی

مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد با آتیه سازان در خراسان رضوی را می توانید در پایین نوشته های زیر مشاهده نمایید. اطلاعات هر مرکز با کلیک روی نام مرکز قابل رویت است. همچنین تعرفه دندانپزشکانی که اقدام به پذیرش بیماران با تعرفه خود می نمایند، نیز در بخش مربوط به آن دندانپزشک قابل رویت است.
جهت خرید کارت می توانید به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آتیه سازان از منوهای بالا استفاده نمایید.
سبزوار:
مطب دندانپزشکی دکتر نادر قانعی
مطب دندانپزشکی دکتر محبت کاویان
مطب دندانپزشکی دکتر سارا بیهقی
مطب دندانپزشکی دکتر مهشید رامتین
مطب دندانپزشکی دکتر محمد موید
قوچان:
مطب دندانپزشکی دکتر فیروز وکیلی

مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد در خراسان رضوی به صورت PDF