مراکز طرف قرارداد در استان خراسان رضوی

مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد با آتیه سازان در خراسان رضوی را می توانید در پایین نوشته های زیر مشاهده نمایید. اطلاعات هر مرکز با کلیک روی نام مرکز قابل رویت است. همچنین تعرفه دندانپزشکانی که اقدام به پذیرش بیماران با تعرفه خود می نمایند، نیز در بخش مربوط به آن دندانپزشک قابل رویت است.
جهت خرید کارت می توانید به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آتیه سازان از منوهای بالا استفاده نمایید.
نیشابور:
مطب دندانپزشکی دکتر مریم طاهرآبادی
مطب دندانپزشکی دکتر حسین قلی زاده
مجتمع درمانی سرور
سبزوار:
مطب دندانپزشکی دکتر نادر قانعی
مطب دندانپزشکی دکتر محبت کاویان
مطب دندانپزشکی دکتر سارا بیهقی
مطب دندانپزشکی دکتر مهشید رامتین
مطب دندانپزشکی دکتر محمد موید
مشهد:
مطب دندانپزشکی دکتر تکتم حیدری
مطب دندانپزشکی دکتر عباس حمامی
مطب دندانپزشکی دکتر بهروز اسدی
کلینیک دندانپزشکی درسان
مطب دندانپزشکی دکتر علیرضا اکبری
قوچان:
مطب دندانپزشکی دکتر فیروز وکیلی
بردسکن:
مطب دندانپزشکی دکتر شکیبا اکبری
تربت حیدریه:
مطب دندانپزشکی دکتر محمدحسن ترکمن زاده
رشتخوار:
مطب دندانپزشکی دکتر سید مرتضی صمیمی

مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد در خراسان رضوی به صورت PDF