مراکز رفاهی استان خراسان رضوی

برای ملاحظه مراکز رفاهی استان خراسان رضوی که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
سامانه خرید بلیط مستر بلیط
——————————
خشکبار و آجیل فروشی های خراسان رضوی
مزون ها و بوتیک های خراسان رضوی
فرش فروشی ها و قالیشویی های خراسان رضوی
رستوران های استان خراسان رضوی
فروشگاه های لوازم خانگی استان خراسان رضوی
سوپرمارکت های استان خراسان رضوی

سفارش کارت رفاهی