آزمایشگاه های طرف قرارداد در استان خوزستان

مراکز آزمایشگاهی طرف قرارداد با آتیه سازان در خوزستان را می توانید در زیر مشاهده نمایید. اطلاعات هر مرکز با کلیک روی نام مرکز قابل رویت است. همچنین تعرفه پزشکانی که اقدام به پذیرش بیماران با تعرفه خود می نمایند، نیز در بخش مربوط به آن پزشک، قابل رویت است.
جهت خرید کارت آتیه سازان، می توانید به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آتیه سازان از منوهای بالا استفاده نمایید. لیست مراکز آزمایشگاهی طرف قرارداد در خوزستان را به اطلاع شما می رسانیم:
مسجد سلیمان:
آزمایشگاه پاتوبیولوژی شبانه روزی کوثر

اندیمشک:
آزمایشگاه دکتر علیرضا مجدی نسب
اهواز:

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر هابیلی
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و تشخیص پیش از تولد نرگس
آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی نوین
دزفول:
آزمایشگاه دکتر علیرضا مجدی نسب
ماهشهر:
آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر طهماسبی
آبادان:
آزمایشگاه پاتوبیولوژی سینا
بهبهان:
آزمایشگاه تشخیص طبی درمانگاه شبانه روزی کوثر
آزمایشگاه تشخیص طبی سینا

مشاهده آزمایشگاه های طرف قرارداد به صورت PDF