مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد در استان خوزستان

مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد با آتیه سازان در خوزستان را می توانید در زیر مشاهده نمایید. اطلاعات هر مرکز با کلیک روی نام مرکز قابل رویت است. همچنین تعرفه پزشکانی که اقدام به پذیرش بیماران با تعرفه خود می نمایند، نیز در بخش مربوط به آن پزشک، قابل رویت است.
جهت خرید کارت آتیه سازان، می توانید به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آتیه سازان از منوهای بالا استفاده نمایید. لیست مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد در خوزستان را به اطلاع شما می رسانیم:
اهواز:
موسسه فیزیوتراپی مولا
کلینیک فیزیوتراپی کاسپین
فیزیوتراپی سارا
شوشتر:
مرکز فیزیوتراپی شفا

آبادان:
مرکز فیزیوتراپی شفا

مرکز فیزیوتراپی شیاسی
ماهشهر:
موسسه فیزیوتراپی سینا
شادگان:
مرکز فیزیوتراپی شفا
بهبهان:
کلینیک فیزیوتراپی بهار

کلینیک فیزیوتراپی پارس
کلینیک فیزیوتراپی شفا
فیزیوتراپی مهر
مسجد سلیمان:

مرکز فیزیوتراپی سلامت
رامهرمز:
موسسه فیزیوتراپی امین
فیزیوتراپی رازی
دزفول:
مرکز فیزیوتراپی دکتر فروغ صدقی
امیدیه:
فیزیوتراپی مرکزی امیدیه

مشاهده مراکز طرف قرارداد در خوزستان به صورت PDF