فروشگاه های پوشاک، لوازم خانگی و مراکز مرتبط با اتومبیل و موبایل خوزستان

فروشگاه های پوشاک، لوازم خانگی و مراکز مرتبط با اتومبیل و موبایل خوزستان، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر مرکز استفاده کنید.
فروشگاه لباس:
اهواز:
گالري كودک و نوجوان فرشته
دزفول:
پوشاک مرسی مامان
مرکز رنگ و صفرشویی اتوموبیل:
دزفول:
مرکز رنگ و صفرشویی خودروهای ایرانی و وارداتی EAD
لوازم خانگی:
اهواز:
لوازم خانگی تاک
لوازم جانبی موبایل:
دزفول:
لوازم جانبی موبایل دیجی فون

فروشگاه های پوشاک، لوازم خانگی و مراکز مرتبط با اتومبیل و موبایل خوزستان به صورت PDF