فروشگاه های پوشاک، لبنیاتی ها، خانه های بازی و مراکز مرتبط با اتومبیل و موبایل خوزستان

فروشگاه های پوشاک، پرده فروشی ها، لبنیاتی ها، خانه های بازی و مراکز مرتبط با اتومبیل و موبایل خوزستان، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر مرکز استفاده کنید.
——————————
فروشگاه های لباس، مزون ها، بوتیک ها و گالری های پرده:
اهواز:
گالری پرده بنفشه
بوتیک پیچازی
دزفول:
پوشاک مرسی مامان
——————————
خدمات اتومبیل:
دزفول:
مرکز رنگ و صفرشویی خودروهای ایرانی و وارداتی EAD
امیدیه:
خدمات باطری حسینی
——————————
خانه های بازی:
امیدیه:
خانه بازی فسقلی ها
——————————
لبنیاتی ها:
امیدیه:
لبنیات لیلی
فروشگاه های لباس، مزون ها، بوتیک ها:
بانک پارچه احدی
——————————

مشاهده مراکز به صورت PDF