مراکز رفاهی استان خوزستان

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی خوزستان که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
فروشگاه های پوشاک و مراکز مرتبط با اتومبیل استان خوزستان
خشکشویی ها، فروشگاه ها و مجموعه های ورزشی استان خوزستان
فروشگاه های زنجیره ای استان خوزستان
سالن های زیبایی و آرایشگاه های استان خوزستان

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان