آزمایشگاه های طرف قرارداد در استان لرستان

مراکز آزمایشگاهی طرف قرارداد با آتیه سازان در لرستان را می توانید در زیر مشاهده نمایید. اطلاعات هر مرکز با کلیک روی نام مرکز قابل رویت است. همچنین تعرفه پزشکانی که اقدام به پذیرش بیماران با تعرفه خود می نمایند، نیز در بخش مربوط به آن پزشک، قابل رویت است.
جهت خرید کارت، می توانید به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آتیه سازان از منوهای بالا استفاده نمایید. لیست مراکز آزمایشگاهی طرف قرارداد در لرستان را به اطلاع شما می رسانیم:
خرم آباد:
آزمایشگاه پاتوبیولوژی امید
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش
الیگودرز:
آزمایشگاه دکتر ورمزیاری

آزمایشگاه های طرف قرارداد در لرستان به صورت PDF