مراکز رفاهی استان لرستان

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی لرستان که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
فروشگاه های زنجیره ای استان لرستان
فرش فروشی ها، فروشگاه های لوازم خانگی و مواد غذایی استان لرستان
فروشگاه های لوازم بهداشتی و ساختمانی استان لرستان

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان