مراکز دندانپزشکی مرکزی

مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد با آتیه سازان در مرکزی را می توانید در پایین نوشته مشاهده نمایید. اطلاعات هر مرکز با کلیک روی نام مرکز قابل رویت است. همچنین تعرفه دندانپزشکانی که اقدام به پذیرش بیماران با تعرفه خود می نمایند، نیز در بخش مربوط به آن دندانپزشک قابل رویت است.
جهت خرید کارت دندانپزشکی می توانید به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آتیه سازان از منوهای بالا استفاده نمایید.
مطب دندانپزشکی دکتر سیروس بیکی
  - دلیجان
مطب دندانپزشکی دکتر الهام دلبخش - دلیجان
مطب دندانپزشکی دکتر مهدی عموییان - اراک
مطب دندانپزشکی دکتر حسن کمانی - اراک
مرکز دندانپزشکی شبانه روزی مهرگان - اراک
مطب دندانپزشکی دکتر مجتبی جولهر - اراک
مطب دندانپزشکی دکتر مهدی عسگری - اراک
مطب دندانپزشکی دکتر حسن شانقی - اراک
مطب دندانپزشکی دکتر حبیب الله الهی - اراک
مطب دندانپزشکی دکتر خسرو احمدی - اراک
مطب دندانپزشکی دکتر هاشم احمدی زاده - خمین
مطب دندانپزشکی دکتر محمد عیسوندی - خمین
دندانپزشکی حضرت زهرا - اراک
کلینیک دندانپزشکی مهر - شازند

مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد در مرکزی به صورت PDF