مراکز تصویربرداری و رادیولوژی طرف قرارداد در مازندران

مراکز رادیولوژی طرف قرارداد با آتیه سازان در مازندران را می توانید در زیر مشاهده نمایید. اطلاعات هر مرکز با کلیک روی نام مرکز قابل رویت است. همچنین تعرفه پزشکانی که اقدام به پذیرش بیماران با تعرفه خود می نمایند، نیز در بخش مربوط به آن پزشک، قابل رویت است.
جهت خرید کارت، می توانید به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آتیه سازان از منوهای بالا استفاده نمایید. لیست مراکز رادیولوژی و تصویربرداری طرف قرارداد در مازندران را به اطلاع شما می رسانیم:
بابل:
مرکز رادیولوژی دهان فک و صورت دکتر مونا علیمحمدی
مرکز تصویربرداری پزشکی مازندران

درمانگاه شبانه روزی شفا
موسسه رادیولوژی دکتر طباطبایی
مرکز پزشکی هسته ای البرز بابل
ساری:
مرکز تصویربرداری پزشکی پرتو مازند
تنکابن:
مرکز سونوگرافی دکتر طیبه مهنما

مشاهده مراکز تصویربرداری و رادیولوژی طرف قرارداد در مازندران