مراکز رفاهی استان قزوین

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی قزوین که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
رستوران های استان قزوین
کافی شاپ های استان قزوین
خشکبار و آجیل فروشی های استان قزوین
مجموعه های ورزشی استان قزوین
سالن های زیبایی و آرایشگاه های استان قزوین
خشکشویی های استان قزوین
میوه فروشی های استان قزوین
مزون ها و بوتیک های استان قزوین
فروشگاه های زنجیره ای استان قزوین
فروشگاه های آرایشی بهداشتی استان قزوین

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان