آزمایشگاه ها و مراکز زنان و زایمان قم

آزمایشگاه ها و مراکز زنان و زایمان قم را می توانید در زیر مشاهده نمایید. اطلاعات هر مرکز با کلیک روی نام مرکز قابل رویت است. همچنین تعرفه پزشکانی که اقدام به پذیرش بیماران با تعرفه خود می نمایند، نیز در بخش مربوط به آن پزشک، قابل رویت است.
جهت خرید کارت آتیه سازان، می توانید به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آتیه سازان از منوهای بالا استفاده نمایید. لیست مراکز آزمایشگاهی و زنان و زایمان طرف قرارداد در قم را به اطلاع شما می رسانیم:
آزمایشگاه:
آزمایشگاه تشخیص طبی ابوریحان - قم
آزمایشگاه تشخیص طبی پاستور - قم
آزمایشگاه پاتوبیولوژی صدرا - قم
آزمایشگاه ولیعصر - قم
آزمایشگاه تشخیص طبی آمنین - قم
زنان و زایمان:
مطب زنان دکتر مریم سلیمانی اصل - قم
مرکز مشاوره و خدمات مامایی دکتر زهرا موسوی - قم
مطب تخصصی زنان و زایمان دکتر طاهره سادات اسدی خوانساری - قم

آزمایشگاه ها و مراکز زنان و زایمان قم به صورت PDF