مراکز گوش، حلق و بینی طرف قرارداد در استان قم

در کنار تجربه ارائه خدمات درمانی با تخفیف های ویژه و عقد قرارداد با مراکز مختلف در سراسر کشور، شرکت آتیه سازان، اقدام به ارائه خدمات گوش، حلق و بینی به مشترکین محترم می کند. خدمات گوش، حلق و بینی مختلف، قابل ارائه با تخفیف های ویژه می باشد و در مراکز گوش، حلق و بینی معتبر سراسر کشور به شما هم وطنان عزیز ارائه می شود.
امیدواریم بتوانیم در این زمینه نیز بهترین ارائه دهنده خدمات باشیم و با پشتیبانی 24 ساعته، بازرسی صحیح مراکز طرف قرارداد و ارائه کارت های خانوادگی ویژه، در کنار شما باشیم.
برای مشاهده سایر خدمات درمانی از منوهای بالای سایت استفاده کنید.
مرکز ارزیابی شنوایی دکتر محمدمهدی دوست محمدی - قم
مرکز شنوایی سنجی طنین - قم
مرکز تخصصی گوش، حلق و بینی دکتر حمیدرضا زنگنه - قم

مشاهده مراکز گوش، حلق و بینی طرف قرارداد در استان قم به صورت PDF