مراکز رفاهی استان قم

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی قم که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
پت شاپ ها و خشکشویی های استان قم
آموزشگاه های آزاد استان قم
مزون ها، بوتیک ها، فروشگاه ها و عطرفروشی های استان قم
فروشگاه های زنجیره ای استان قم

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان