مراکز رفاهی استان قم

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی قم که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
مجموعه های ورزشی استان قم
رستوران های استان قم
پت شاپ های استان قم
آموزشگاه های آزاد استان قم
مزون ها، بوتیک ها و فروشگاه های استان قم
فروشگاه های زنجیره ای استان قم

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان