مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد در استان خراسان رضوی

مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد با آتیه سازان در خراسان رضوی را می توانید در زیر مشاهده نمایید. اطلاعات هر مرکز با کلیک روی نام مرکز قابل رویت است. همچنین تعرفه پزشکانی که اقدام به پذیرش بیماران با تعرفه خود می نمایند، نیز در بخش مربوط به آن پزشک، قابل رویت است.
جهت خرید کارت، می توانید به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آتیه سازان از منوهای بالا استفاده نمایید. لیست مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد در خراسان رضوی را به اطلاع شما می رسانیم:
مشهد:
فیزیوتراپی توانمهر
سبزوار:
مرکز فیزیوتراپی ناهید
مرکز فیزیوتراپی آتیه
قوچان:
مرکز فیزیوتراپی الوند
سرخس:
مرکز فیزیوتراپی دکتر ملیحه کاظمی نیک
کلینیک فیزیوتراپی غلامی
بردسکن:
کلینیک فیزیوتراپی مهرورز

مشاهده فیزیوتراپی های خراسان رضوی به صورت PDF