سایر درمان های استان سمنان

در لیست زیر سایر درمان های استان سمنان به اطلاع شما عزیزان می رسد. درمان هایی که به جز لیست اصلی درمان های ارائه شده در استان تهران می باشند. در حالت عادی، دندانپزشکی، فیزیوتراپی، پوست، مو و زیبایی، مشاوره و روانشناسی، آزمایشگاه، مشاوره و روانشناسی، زنان و زایمان، چشم پزشکی، خرید عینک، پودیاتری و ... توسط کارت آتیه سازان به شما عزیزان ارائه میشود. درمان هایی خارج از این لیست، در لیست زیر نشان داده شده است تا بتوانید با کارت آتیه سازان، مراجعه و تخفیف های فی مابین را دریافت نمایید.
مطب تخصصی دکتر محمد حسین ابراهیمی - شاهرود - معاینه های مربوط به استخدام و طب کار
مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل سلامت - شاهرود
مطب دکتر مهناز قدیری - شاهرود
مطب دکتر محمد طاهر اخیانی - شاهرود
مطب دکتر یوسف کلوخی - شاهرود

مشاهده لیست به صورت PDF