مراکز زنان، زایمان، گوش، حلق و بینی سمنان

مراکز زنان، زایمان، گوش، حلق و بینی سمنان را می توانید در زیر مشاهده نمایید. اطلاعات هر مرکز با کلیک روی نام مرکز قابل رویت است. همچنین تعرفه پزشکانی که اقدام به پذیرش بیماران با تعرفه خود می نمایند، نیز در بخش مربوط به آن پزشک، قابل رویت است.
جهت خرید کارت آتیه سازان، می توانید به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آتیه سازان از منوهای بالا استفاده نمایید. لیست مراکز زنان، زایمان، گوش، حلق و بینی طرف قرارداد در سمنان را به اطلاع شما می رسانیم:
مطب تخصصی زنان و زایمان دکتر مژگان عسگری انارکی - شاهرود
مطب دکتر مهناز قدیری - شاهرود
مطب مامایی دکتر ناهید داوردوست - شاهرود
مرکز شنوایی سنجی و سمعک دکتر فرزانه صابر - شاهرود

مراکز زنان، زایمان، گوش، حلق و بینی سمنان به صورت PDF