مراکز رفاهی استان سمنان

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی سمنان که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
لیست فروشگاه های جانبو
—————————
بوتیک های لباس، کیف و کفش استان سمنان
آبمیوه و بستنی فروشی های استان سمنان
فروشگاه های آرایشی و بهداشتی سمنان
گل فروشی های سمنان

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان