مراکز رفاهی استان سمنان

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی سمنان که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
مزون ها و بوتیک های طرف قرارداد در سمنان
فروشگاه های زنجیره ای استان سمنان

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان