مراکز رفاهی استان سیستان و بلوچستان

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی سیستان و بلوچستان که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
سامانه خرید بلیط مستر بلیط
خشکبار و آجیل فروشی های استان سیستان و بلوچستان

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان