مراکز رفاهی استان سیستان و بلوچستان

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی سیستان و بلوچستان که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
میوه فروشی های سیستان و بلوچستان
اغذیه فروشی های سیستان و بلوچستان
رستوران های سیستان و بلوچستان
سبزی فروشی های سیستان و بلوچستان
فروشگاه های لباس سیستان و بلوچستان
لوازم التحریری های سیستان و بلوچستان

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان