آزمایشگاه های طرف قرارداد در استان خراسان جنوبی

مراکز آزمایشگاهی طرف قرارداد با آتیه سازان در استان خراسان جنوبی را می توانید در زیر مشاهده نمایید. اطلاعات هر مرکز با کلیک روی نام مرکز قابل رویت است. همچنین تعرفه پزشکانی که اقدام به پذیرش بیماران با تعرفه خود می نمایند، نیز در بخش مربوط به آن پزشک، قابل رویت است.
جهت خرید کارت، می توانید به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آتیه سازان از منوهای بالا استفاده نمایید. لیست مراکز آزمایشگاهی طرف قرارداد در خراسان جنوبی را به اطلاع شما می رسانیم:
آزمایشگاه تشخیص طبی پارس - بیرجند
آزمایشگاه پاتوبیولوژی سینا - بیرجند
آزمایشگاه کیمیا - بیرجند

مشاهده آزمایشگاه های خراسان جنوبی به صورت PDF