مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد در استان خراسان جنوبی

مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد با آتیه سازان در خراسان جنوبی را می توانید در زیر مشاهده نمایید. اطلاعات هر مرکز با کلیک روی نام مرکز قابل رویت است. همچنین تعرفه پزشکانی که اقدام به پذیرش بیماران با تعرفه خود می نمایند، نیز در بخش مربوط به آن پزشک، قابل رویت است.
جهت خرید کارت آتیه سازان، می توانید به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آتیه سازان از منوهای بالا استفاده نمایید. لیست مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد در خراسان جنوبی را به اطلاع شما می رسانیم:
قائن:
فیزیوتراپی شفا

بیرجند:
مرکز فیزیوتراپی نوین

مشاهده مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد در خراسان جنوبی به صورت PDF