آموزشگاه های بازیگری و سینماهای طرف قرارداد در تهران

آموزشگاه های بازیگری و سینماهای طرف قرارداد در شهر تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر آموزشگاه بازیگری یا سینما استفاده کنید.
غرب تهران:
آموزشگاه بازیگری پانیذ - رسالت
سینما شهرک - شهرک غرب
آموزشگاه بازیگری ابزار گرافیک فرید  - جنت آباد

مشاهده آموزشگاه های بازیگری و سینماهای طرف قرارداد در تهران به صورت PDF