فروشگاه های لوازم خانگی، تزئینات، دکوراسیون، چینی و بلور تهران

مراکز فوق، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر مرکز استفاده کنید.
مرکز تهران:
فروشگاه تعاونی دانشگاه تهران - انقلاب
لوازم خانگی محمدی - هفت تیر
فروشگاه لوازم خانگی پیوند دو گل - سمیه
لوازم خانگی پارس خزر - فردوسی
فروشگاه هومی کالا  - طالقانی
شرق تهران:
فروشگاه لوازم خانگی علی - امام علی
لوازم خانگی ودی - مجیدیه
تزئینات و دکوراسیون کنز - میدان نبوت
حومه تهران:
لوازم خانگی المهدی - ملارد
غرب تهران:
چینی و بلور صداقت - هاشمی

مشاهده مراکز فوق به صورت PDF