فروشگاه های لوازم خانگی طرف قرارداد در تهران

فروشگاه های لوازم خانگی طرف قرارداد در تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر فروشگاه استفاده کنید.
مرکز تهران:
فروشگاه تعاونی دانشگاه تهران - انقلاب
فروشگاه مولینکس - کریم خان
لوازم خانگی محمدی - هفت تیر
فروشگاه لوازم خانگی پیوند دو گل - سمیه
فروشگاه گلدن 8 - بهشتی
لوازم خانگی پارس خزر - فردوسی
فروشگاه هومی کالا  - طالقانی
جنوب و حومه تهران:
لوازم خانگی تاک - 17 شهریور
لوازم خانگی تاک - پاسدار گمنام
لوازم خانگی تاک - اسلامشهر، شعبه 1
لوازم خانگی تاک - اسلامشهر، شعبه 2
لوازم خانگی تاک - خاوران
لوازم خانگی تاک - خزانه
غرب تهران:
لوازم خانگی تاک - شهید رجایی
شرق تهران:
فروشگاه لوازم خانگی علی - امام علی

مشاهده فروشگاه های لوازم خانگی طرف قرارداد در تهران به صورت PDF