فروشگاه های لوازم خانگی طرف قرارداد در تهران

فروشگاه های لوازم خانگی طرف قرارداد در تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر فروشگاه استفاده کنید.
فروشگاه تعاونی دانشگاه تهران - انقلاب
فروشگاه لوازم خانگی کارال - شریعتی، قلهک
فروشگاه مولینکس - کریم خان
لوازم خانگی تاک - 17 شهریور
فروشگاه گلدن 8 - بهشتی
فروشگاه هومی کالا  - طالقانی

مشاهده فروشگاه های لوازم خانگی طرف قرارداد در تهران به صورت PDF