نانوایی های طرف قرارداد در تهران

نانوایی های طرف قرارداد در شهر تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر نانوایی استفاده کنید.
شمال تهران:
نان سحر - تجریش
غرب تهران:
نان سحر - مرزداران
نان سحر - شهرک غرب
نان سحر - سعادت آباد
نان سحر - فرحزاد
شرق تهران:
نان سحر - پیروزی
نان سحر - مجیدیه

مشاهده نانوایی های طرف قرارداد در تهران به صورت PDF