سالن های زیبایی و آرایشگاه های طرف قرارداد با آتیه سازان در تهران

سالن های زیبایی و آرایشگاه های طرف قرارداد در شهر تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر سالن یا آرایشگاه استفاده کنید.
سالن زیبایی مریم - گیشا
سالن زیبایی نگین - رسالت
آرایشگاه مردانه حامی - جنت آباد
آرایشگاه قصر راتا - میرداماد
آرایشگاه زنانه ژیوار - حکیمیه
آرایشگاه قیطران - پونک
آرایشگاه رز مینیاتور - رودهن
آرایشگاه مردانه جهان - جنت آباد
پیرایش چماچا - امام حسین
پیرایش حسین - هروی

مشاهده سالن های زیبایی و آرایشگاه های طرف قرارداد با آتیه سازان در تهران به صورت PDF