کارواش های طرف قرارداد در تهران

کارواش های طرف قرارداد در تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر کارواش استفاده کنید.
شرق تهران:
کارواش امیران - تهرانپارس

مشاهده کارواش های طرف قرارداد در تهران به صورت PDF