خدمات اتومبیل طرف قرارداد در تهران

خدمات اتومبیل تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر مرکز استفاده کنید.
حومه تهران:
پخش باطری علی پور - شهریار
غرب تهران:
کارواش هودین و هورام - تهرانسر

خدمات اتومبیل تهران به صورت PDF