شیرینی فروشی ها و گل فروشی های تهران

شیرینی فروشی ها و گل فروشی های تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر شیرینی فروشی یا گل فروشی استفاده کنید.
شیرینی فروشی ها:
شمال تهران:
شیرینی هاوسلی - فرخی یزدی
قنادی تیستی فلور - میرداماد
قنادی سولدوش - هروی
نان و شیرینی مها - اقدسیه
غرب تهران:
شیرینی میلاوه - گیشا
نان و شیرینی سامان - پونک
شرق تهران:
شیرینی میلاوه - مجیدیه
گل آرایی رزابل - شریعتی
شیرینی گل گله - تهرانپارس
مرکز تهران:
شیرینی نوبری - مفتح
قنادی پاپا - وزرا
شیرینی لاریسا - ونک
جنوب تهران و حومه:
شیرینی بالدی بال - خانی آباد نو
گل فروشی ها:
شرق تهران:
شیرینی نوبری - تهرانپارس
گل گلشا - مجیدیه
گل ملودی - تهرانپارس
گل فروشی گلستان مریم - مجیدیه

مشاهده شیرینی فروشی های طرف قرارداد در تهران به صورت PDF