شیرینی فروشی ها و گل فروشی های تهران

شیرینی فروشی ها و گل فروشی های تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر شیرینی فروشی یا گل فروشی استفاده کنید.
——————————
شیرینی فروشی ها:
شمال تهران:
کافه نان و شیرینی روز - فرخی یزدی
شیرینی هاوسلی - فرخی یزدی
قنادی تیستی فلور - میرداماد
قنادی سولدوش - هروی
نان و شیرینی مها - اقدسیه
——————————
غرب تهران:
شیرینی میلاوه - گیشا
نان و شیرینی سامان - پونک
——————————
شرق تهران:
شیرینی گل گله - تهرانپارس
شیرینی نوبری - تهرانپارس
——————————
مرکز تهران:
قنادی پاپا - وزرا
شیرینی لاریسا - ونک
——————————
گل فروشی ها:
شرق تهران:
گل فروشی گلستان مریم - مجیدیه
——————————
حومه تهران:
گل فروشی گل باران ترانه
——————————
غرب تهران:
گل فروشی پارمیس
——————————

مشاهده مراکز فوق به صورت PDF