شیرینی فروشی های طرف قرارداد در تهران

شیرینی فروشی های طرف قرارداد در شهر تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر شیرینی فروشی استفاده کنید.
قنادی اکلر - فرشته
قنادی تیستی فلور - میرداماد
قنادی سولدوش - هروی
نان و شیرینی مها - اقدسیه
شیرینی میلاوه - گیشا
شیرینی میلاوه - مجیدیه
شیرینی گل گله - تهرانپارس
قنادی نهال - تهرانپارس

مشاهده شیرینی فروشی های طرف قرارداد در تهران به صورت PDF