لبنیاتی های طرف قرارداد در تهران

لبنیاتی های طرف قرارداد در تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر لبنیاتی استفاده کنید.
لبنیات بستنی توچال - تهرانپارس
لبنیات تره بار کوهستان - محلاتی
لبنیات ویلیجیا - تهرانپارس
لبنیات بهار - حکیمیه

مشاهده لبنیاتی های طرف قرارداد در تهران به صورت PDF