میوه فروشی های طرف قرارداد در تهران

میوه فروشی های طرف قرارداد در شهر تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر میوه فروشی استفاده کنید.
شمال تهران:
سوپر میوه گلچین - اُزگل
هایپر میوه آجودانیه - آجودانیه

مشاهده میوه فروشی های طرف قرارداد در تهران به صورت PDF