تالارهای تهران

تالارهای تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر مرکز استفاده کنید.
غرب تهران:
تالار پذیرایی مفید - ستارخان
تالار پذیرایی قصر حسنا - صادقیه

تالارهای تهران به صورت PDF